تازه‌ترين برآورد از نرخ بيكاري سال 89، حداقل 11.9 درصد
farsnews
18-May-2011 (one comment)

خبرگزاري فارس: تازه‌ترين برآورد رسمي از نرخ بيكاري حاكي است، علي‎رغم
ايجاد 1.6 ميليون شغل در سال گذشته كه 500 هزار آن مربوط به مسكن مهر بوده
است، نرخ بيكاري در سال 89 كاهش نيافته و اين نرخ كمتر از نرخ بيكاري 11.9
درصدي سال 88 نخواهد بود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس گزارش جديدي كه بانك
مركزي از تحولات بازار كار منتشر كرده است، يكي از دلايل پيش‎بيني عدم كاهش
نرخ بيكاري از سوي دولت در سال 89 علي‎رغم ايجاد 1.6 ميليون شغل، رشد آمار
دانشجويان در سالهاي گذشته اعلام شده است به طوري كه تنها در سال 86 آمار
دانشجويان رشد 120 درصدي داشته است.

بنابراين گزارش، بررسي جمعيت فعال در سه‎ماهه اول سال 1389 مؤيد افزايش
1.5 درصدي نسبت به ميانگين سال 1388 مي‌باشد. بررسي وضعيت جمعيت فعال از
سال 1383 نشان دهنده روند فزاينده‌ آن در سال‌هاي گذشته مي‌باشد. همچنين
بررسي هرم سني در دو مقطع زماني 1385 و 1... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark