وزیران از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع شدند
Mehr News Agency
12-May-2011

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد: معاونت نظارت مجلس به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن در مصاحبه با بخش گفتگوی خبری شبکه دوم سیما که با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: از نظر مجلس دولت 21 وزیر دارد و چند وزیری که رفته اند مسئول هستند مگر اینکه عزل شوند و یا استعفا دهند. محسن کوهکن افزود: دولت تعدادی وزارتخانه جدید ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه صدر و ذیل ماده 53 یک مجموعه است، گفت: ‌بر اساس نظر شورای نگهبان مجلس نمی تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه کند. کوهکن گفت: نظر قالب مجلس را می گویم؛ اختلاف برداشت بین مجلس و دولت در ماده 53 وجود دارد که می توان دو کارکرد یا تفسیر بشود و یا دولت می تواند اختیار بیشتر بخواهد و نظرات خود را در لایحه دو فوریتی اعلام کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark