دانشگاههای تک جنسیتی افزایش می یابند
Kaleme
12-May-2011

وی همچنین گفت: درخواست تاسیس ۷ موسسه تک جنسیتی دیگر نیز ارایه شده که این موسسات در حال گزینش هستند و به یکی از آنها امسال مجوز فعالیت داده می‌شود.

مدیرکل آموزش‌های آزاد وزارت علوم با بیان اینکه دو موسسه از این هفت موسسه درخواست کننده، متقاضی دانشگاه‌های پسرانه در استان‌های قم و اصفهان هستند، افزود: مجموعا ۳۰۲ تقاضای جدید موسسه غیر انتفاعی ارائه شده است و ۳۵ درخواست مجوز اصولی در موسسات غیر انتفاعی وجود دارد که پس از نهایی شدن طرح آمایش سرزمین به این درخواست‌ها پاسخ داده می‌شود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark