خشم شدیدنمایندگان ازقانون شكنی مكرر‌دولت وبلاتكلیفی 9وزارتخانه
Ayandeh News
10-May-2011 (one comment)

فضای مجلس به گونه ای بود كه لاریجانی كه خود منتقد دولت است، در تلاش بود خشم نمایندگان را كه به ویژه با سخنان عجیب تاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی نژاد افزایش یافت كنترل كند.یكی از نمایندگان نیز با اشاره به بلاتكلیفی 9 وزارتخانه مسكن، راه، نیرو، نفت، كار، رفاه، بازرگانی، صنایع و ورزش و جوانان و نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ..اكنون این پرسش به وجود آمده كه با توجه به زمان دو ساله برای ادغام وزارتخانه ها، علت انتخاب فرصت كنونی برای ادغام وزارتخانه ها به ویژه بعد از دوركاری اخیر احمدی نژاد چه بوده است؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

dog eat dog

by mahmoudg on

until there were dogs no more.