گارد ویژه به قصد کشت لباس شخصی‌ها را زد
DIGARBAN.COM
10-May-2011 (4 comments)

گروهی از لباس شخصی‌ها
هفته گذشته با حضور در ورزشگاه آزادی قصد داشتند علیه مقام‌های بحرین و
عربستان شعار دهند که نیرو‌های گارد ویژه پس از ضرب و جرح٬ آنها را از
ورزشگاه بیرون کردند.

>>>
recommended by Paykar

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

dog eat dog

by mahmoudg on

until there were dogs no more.


RostamZ

It is jungle out there.

by RostamZ on

Basij runs the foreign policy if they feel like it. Police feels like this time to take care of it. There is really no consistent law anywhere in the land.


Paykar

Hoping

by Paykar on

for a repeat in a few hrs.


Roozbeh_Gilani

بزن بزن، خوب میزنی‌!

Roozbeh_Gilani


من یکی‌ که کلی‌ کیف کردم از این خبر!