هشدار درباره وضع زنان در زندان قرچک
بی بی سی
07-May-2011

بی بی سی فارسی با خانواده های دو زندانی به طور جداگانه صحبت کرده است. هر دو روایتی مشابه از وضع فرزندان خود بیان کرده اند.

 

عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده که دختر ۲۳ ساله اش به زندان قرچک منتقل شده، می گوید که صدها زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد امکانات اولیه بهداشتی است نگهداری می کنند.

خانواده یک زندانی دیگر که نمی خواهد نامش فاش شود نیز از قول وی می گوید که در سالن مذکور برای بیشتر از ۳۰۰ زندانی زن، فقط چهار توالت وجود دارد.

این منبع گفت: "صبح پنجشنبه که بیدار شدند مدفوع همه جای زمین را پر کرده بود، کسانی که نمی توانستند خود را کنترل کنند خودشان را خلاص کرده بودند، وضع افتضاح و وحشتناکی بود، همه مرگ را طلب می کردند که مجبور نباشند این طور با فلاکت در زندان بسر ببرند."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark