اتوبوس‌هاو تاکسی‌های تهران باید اذان را با صدای بلند پخش کنند
Radio Farda
07-May-2011 (2 comments)

معاون شهردار تهران گفته به زودی تمام تاکسی‌ها و اتوبوس‌های تهران بايد درهنگام اذان از طريق گيرنده‌های راديويی خود نسبت به پخش اذان با صدای بلند اقدام می ‌کنند.
جعفر تشکری هاشمی ،معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران گفته با توجه به تردد ۸۰ هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر تهران با اين اقدام صدای اذان به يک باره در کل شهر تهران طنين‌انداز می‌شود.
ايستگاههای مترو، فرودگاه و پايانه های اتوبوسرانی و بوستان های تهران نيز در اين برنامه موظف به پخش اذان با صدای بلند و از طريق بلندگوهها خواهند بود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Insane....

by vildemose on

Insane....


Shifteh Ansari

Here's video of a news piece on this from the BBC

by Shifteh Ansari on