در گیری خونین در نمایشگاه کتاب با حضور نیروی انتظامی
Saham News
07-May-2011 (one comment)

سحام نیوز: بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب، امروز با حیرت تمام شاهد کمربندبازی عده‌ای از جوانان شدند که با کمی دقت در جدیت طرفین متوجه شدند که این یک بازی نیست و در واقع درگیری خیابانی است.

به گزارش آفتار به نقل از فردا نوشت: نیروی انتظامی در نمایشگاه کتاب امروز در قبال خشونت عده‌ای از اراذل و اوباش واکنشی دیرهنگام از خود بروز داد و این انفعال نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش نمایشگاه کتاب نشان می‌دهد.

در ساعت 13 امروز در مقابل درب شمالی متروی مصلی و در بدو ورود به نمایشگاه کتاب، بازدیدکنندگان با حیرت تمام شاهد کمربندبازی عده ای از جوانان شدند که با کمی دقت در جدیت طرفین متوجه شدند که این یک بازی نیست و در واقع درگیری خیابانی است، در این درگیری که طرفین با کمربند و زنجیر به جان هم افتاده بودند عده‌ای از آنها از ناحیه سر دچار شکستگی و خونریزی شده بودند.

این درگیری تا جایی ادامه پیدا کرد که این افراد بعد از ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

زهر طرف که کشته شود، سود ایران است!

Roozbeh_Gilani


And an islamist regime sponsored "book fair" is indeed a fitting venue for the rival gangs of islamists beating the crap out of each other, much to the delight of Iranian nation as a whole :) 

"Personal business must yield to collective interest."