اقتصاد با ركود جدی مواجه شده اما دولت نمی‌خواهد آن را باور كند
aftabnews
06-May-2011

براساس اظهارات یک عضو كمیسیون اقتصاد مجلس، اقتصاد كشور با ركود جدی مواجه شده اما متاسفانه دولت نمی‌خواهد این ركود را باور كند.

آفتاب: براساس اظهارات یک عضو كمیسیون اقتصاد مجلس، اقتصاد كشور با ركود جدی مواجه شده اما متاسفانه دولت نمی‌خواهد این ركود را باور كند.

جشمید
انصاری تصریح كرد: «دولتی‌ها خواهان پذیرفتن ركود اقتصادی كشور نیستند و
آنها بر این باورند كه با اعلام كردن وضعیت خوب اقتصادكشور می‌توانند عملا
وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشند. در صورتی كه برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های
مناسب است كه می‌تواند اقتصاد كشور را از حالت ركود در بیاورد.»
وی با
اشاره به افزایش چک‌های برگشتی در كشور متذكرشد: «تولیدكننده و بازرگانی
پیدا نمی‌شود كه خواهان بدحساب شدن در بازار شود مگر آنكه تنگناهای اقتصادی
مانعی برای عدم پرداخت به موقع معوقات آنان شود. بنابراین باید در ابتدا
تلاش شود تا این مو... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark