دروازه‌بان ملی‌پوش و ملای بی‌خبر،
gooya news / شکوه ميرزادگی
25-Apr-2011 (one comment)

چطور يک ملای کم‌سواد دهی دور دست، يک امام جمعه‌ی بی‌خبر از دنيای امروز، يک حجت‌الاسلام و آيت‌الله که کم‌ترين اعتنايی نسبت به مشکلات مردم ندارد، و يک قدم به نفع مردمان برنداشته و جز سرشکستگی جهانی چيزی برای مردم ما نداشته، حق دارد که در قرن بيست‌ويکم، نه تنها از سياست بگويد که در نقش سياستمدار و وزير و وکيل و نماينده‌ی مجلس و رهبر، جان و زندگی و بودونبود هفتاد ميليون انسان را به بازی بگيرد اما يک ورزشکار تحصيل‌کرده و امروزی که در ميدان‌های جهانی برای مردم‌اش افتخار و سربلندی آورده نمی‌تواند از سياست بگويد؟

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Goudarz Eghtedari

On distribution of work based on professional expertise...

by Goudarz Eghtedari on

خانم شکوه میرزادگی باید بدانند که اتفاقا در جوامع پیشرفته تقسیم کار به نسبت تخصص افراد به‌‌ مراتب بیشتر از جوامع عقب نگاه داشته شده مثل ایران است که در آن شاعر به رهبر سیاسی سکولاریسم نو تبدیل میشود و درواز‌بان فوتبال به مفسّر سیاسی، آخوند به وزیر صنایع و طبیب به بساز و بفروش.  اینکه مردم در غرب رأی میدهند نشانه سیاسی بودن آنها نیست.  اتفاقا عوام مردم در آمریکا اصلا سیاسی نیستند و تمایلی هم به دخالت در سیاست ندارند، که اگر بودند اینقدر وسایل ارتباط جمعی‌ تجاری از نادانی‌‌شان نمیتوانستند سؤ استفاده کنند.