احضار مديرعامل خبرگزاری دولتی ايرنا به دادسرای تهران
Radio Farda
25-Apr-2011

غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه از احضار علی‌اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری دولتی ايرنا، به دادسرای تهران خبر داد.
وی گفت: علی‌اکبر جوانفکر پس از روشن شدن موارد اتهامی‌اش، از دادسرا، وقت خواسته است تا مستنداتش را ارائه دهد.
هفته گذشته و پس از حاشيه‌هايی که دو رسانه تحت مديريت علی اکبر جوانفکر در مورد استعفا و ابقای حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات ايجاد کردند، جمعی از مديران رسانه‌ها گفته بودند که از مديرعامل ايرنا شکايت می کنند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark