معضلی به نام انتشار اخبار محرمانه نظام در رسانه‎ها
Raja News
25-Apr-2011 (one comment)

معضل انتشار اخبار پشت پرده از مذاکرات مسئولین نظام و سیاستمداران کشور که در عرصه رسانه‎ با عنوان اخبار ویژه مصطلح است، این روزها به تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه مبدل شده است تهدیدی که روز گذشته انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب از ادامه این روال را به دنبال داشت.
به گزارش رجانیوز، پدیده انتشار اخباری با طبقه بندی محرمانه، خیلی محرمانه و بعضا سری در رسانه‎های کشور خصوصا انتشار این اخبار در قالب شبکه‎های خبری پیامکی و برخی سایت‎های اینترنتی که عموما با هدف جلب مخاطب صورت می‎گیرد، در ماه‎های اخیر سبب شده است تا روال اطلاع رسانی در جامعه به سمت تزریق التهاب‎های غیرواقعی به افکار عمومی سوق پیدا کند.
این در حالی است که اخبار ویژه که در اکثر رسانه‎های معتبر و سراسری به عنوان بخشی خاص برای اطلاع‎رسانی به مسئولین رده بالا در نظر گرفته شده بود تا به تصمیم گیری صحیح آنها کمک کند، این روزها به یکی از رایج‎ترین اخبار ... >>>

Shifteh Ansari

Suggest your own super title!

by Shifteh Ansari on

This is a news item from the die-hard Ahmadinejad supporter website, Raja News, managed by Fati Rajabi, Ahmadinejad's personal cheerleader through both his elections and his term in office.  What do you think this admission to the growing rifts and complete collapse of trust among top Iranian officials means?  What would be a good super title for this very important article?


Share/Save/Bookmark