نامه ۲۳ زندانی سیاسی خطاب به مراجع تقلید؛ ایران آری، بحرین نه!
dw-world
22-Apr-2011

در پی موضع‌گیری مراجع روحانی ایرانی در مورد حوادث کشورهای عربی به ویژه بحرین، جمعی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به علمای حوزه علمیه از سکوت و عدم موضع‌گیری‌آنها نسبت به آنچه داخل ایران می‌گذرد، انتقاد کرده‌اند.

به گزارش سایت کلمه ۲۳ نفر از زندانیان سیاسی در ایران پیامی را خطاب به مراجع تقلید و روحانیان بلند‌پایه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم نوشته‌اند که در آن ضمن مقایسه اعتراضات مردمی در کشورهای عربی با آنچه در ایران می‌گذرد، آنها را به دلیل "سکوت در برابر جنایات داخل کشور" مورد پرسش قرار داده‌اند.

در این نامه آمده: «چگونه است که این جنایات در سایر کشورها فریاد یکپارچه شما را بلند می‌کند اما همین جنایات در داخل کشور تنها و تنها با واکنش قابل تقدیر معدودی از مراجع عالی‌قدر و بزرگان حوزه همراه بوده و سایران هیچ واکنش و اعتراضی نسبت به این ظلم‌ها و جنایات نداشتند.»

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark