.انتشار نامه حمایت آیت الله خامنه‌ای از مصلحی
بی بی سی
20-Apr-2011

"از شما می خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده... و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی، اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark