بترسید از روزی که دکتر مهر از دهان بردارد!
dolateyar.com
19-Apr-2011

دولت یار/ اگر تا دیروز ترور فیزیکی به عنوان طرح اصلی برای از میان برداشتن مخالفان در دستور کار دولت ها و گروه های تروریست قرار می گرفت امروز نوع جدیدی از این جنایت به وجود آمده و آن ترور شخصیت در عرصه افکار عمومی است. ترور فیزیکال یک فرد یا گروه دارای هزینه هایی است که بی شک افراد تروریست از آن واهمه دارند اما ترور افکار و عقاید همان نتیجه را محقق میکند بدون اینکه آثار سوء عینی و آنی داشته باشد.
سال ها پیش بود که حلقه کیان با حمله به اسلام و همه زیرساخت های آن، اهداف پلید خود را دنبال می کردند و حالا حلقه های دیگری جای خالی آن ها را پر کرده اند. شاید درک این موضوع برای بسیاری سخت و ناگوار باشد اما هماهنگی غیر قابل انکار حلقه مزبور با تروریست های لجنی و آدم کش های منافق جای شکی نمی گذارد فتنه آمده است!
در این باب چند موضوع مهم قابل ذکر است.
اول-گروه های خاص که از باج ندادن دولت به شدت عصبی هستند به این باور رسیده اند که ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark