شعار مرگ بر دیکتاتور در مراسم سخنرانی صفار هرندی در دانشگاه آزاد تهران شمال
advannews
18-Apr-2011

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دیروز و در جریان سخنرانی صفار
هرندی با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و همچنین شعارهایی علیه خود صفار
هرندی، به حضور وی در دانشگاه اعتراض کردند.

به گزارش دانشجو نیوز، صفار هرندی که به دعوت بیسج دانشگاه آزاد واحد تهران
شمال در آن دانشگاه حضور پیدا کرده بود، با حضور گسترده دانشجویان معترض
روبرو شد.

به گزارش دانشجویان حاضر در جلسه، صفار هرندی در بدو جلسه توسط سئوال در
مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به چالش کشیده شد و متعاقباً دانشجویان
با سر دادن شعار دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و همخوانی سرود یار دبستانی
نسبت به حضور معاون فرهنگی فرمانده سپاه در دانشگاه اعتراض کردند.

یاد آور می شود قبلاً دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز که صفار هرندی
در آن دانشگاه حضور یافته بود، با پرتاب لنگه کفش به طرف وی نبست به حضور
این مقام امنیتی در دانشگاه اعتر... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark