ارسال پول نقد از ایران به افغانستان از سال ۲۰۰۳ شروع شد
مردمک
15-Apr-2011

آقای عبدالله که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ وزیر امور خارجه افغانستان بود، افزود که فرستادن کیسه‌های پول نقد از ایران به افغانستان از دوره محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، شروع شد.

این مقام پیشین دولت افغانستان گفت: آقای خاتمی به آقای کرزای گفته بود که بودجه‌ای در اختیار دفتر ریاست جمهوری ایران قرار دارد و اگر آقای کرزای موافقت کند او مایل است که مقداری پول در اختیار دفتر ریاست جمهوری افغانستان قرار دهد.

عبدالله عبدالله تاکید کرد: شاید در نخستین سال دو یا سه بار و هربار حدود یک میلیون دلار پول نقد از تهران به کابل فرستاده شد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark