کروبی به ظاهر در اختیار وزارت اطلاعات است
Rooz Online
13-Apr-2011

با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی از طریق ایمیل مصاحبه کردیم. او آن طور که خودش می گوید "متواری" است؛ و در توضیح شرایط کنونی می گوید "بالاتر از سیاهی رنگی نیست" اما پدرم هميشه به ما مي گفتند اين شيوه حكومت داري پايدار نخواهد بود و حكومت مجبورست به خواست ملت تن دهد، چون حريفي بسيار بزرگ به نام ملت پيش روي اوست که امروز در مورد مشروعیت حکومت تردیدهای جدی دارد.

بی خبری از آقای کروبی و خانم فاطمه کروبی از چند هفته هم گذشته، آیا خبری از وضعیت آنها دارید، یا به شما گفته اند جدا از دیدارهای کنترل شده، این وضع تا کی ادامه می یابد؟ شرطی برای تغییر وضعیت اعلام شده؟

واقعيت اين است كه شرطي به ما اعلام نشده. پدر و مادرم ظاهرا در اختيار وزارت اطلاعات هستند. اما گذاشتن شروط و غيره از حوزه اختيارات وزارت اطلاعات خارج است. توجه داشته باشید وقتي رييس قوه قضائيه ميگويد برخورد با به اصطلاح سران فتنه از حوزه من خارج است، يعني اگر حوادثي بع... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark