فرد فحاش به فائزه هاشمی بازداشت شد
Khabar Online
11-Apr-2011 (one comment)

جامعه > قضایی - دادستان کل کشور گفت فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بود بازداشت شد و پرونده ای در این باره بر علیه وی تشکیل شده است.

به گزارش خبر آنلاین دادستان کل کشور گفت فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بود بازداشت شد و پرونده ای در این باره بر علیه وی تشکیل شده است.

محسنی اژه ای افزود: "برخی از مقامات امنیتی نیز به دنبال سایر متهمانی هستند که به صورت خودسر امنیت اخلاقی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند."

اواخر سال گذشته انتشار فیلم فحاشی به فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث واکنش‌های فراوانی در میان جامعه و نخبه گان شد. وزیر اطلاعات نیز از ارسال پرونده اشخاص خودسر به قوه قضائیه خبر داده بود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Amniat Akhlaghi Jameeh

by mahmoudg on

was changed 32 years ago when a bunch of thugs and rapists took over Iran, under the name of the Islamic Rapist Cultists.  This  tranquility will not be returned to Iran, unless the backward Mullahs and their ideology is replaced with one of the Wetsern way of thought and respect for human life.