پاسخ احمدی نژاد به پیام نوروزی اوباما: شما چه می فهمید نوروز چیست؟
peykeiran
07-Apr-2011

احمدی نژاد در جمع مردم استان کرمانشاه در ورزشگاه آزادی، به پیام نوروزی اوباما واکنش نشان داد.

به گزارش  انتخاب، وی با اشاره به پیام نوروزی اوباما گفت: شما چه می فهمید نوروز چیست؟ نوروز یعنی مهربانی، پاکی، توحید(!)، گذشت، صله ارحام، نو شدن و زیبا شدن، امید، دعوت به صلح، برادری و آرامش.

وی ادامه داد: در همان پیام نوروزی به ملت ایران توهین و تهدید می کنید و آن چهره زشت خود را از پشت ماسک فریب نشان می دهید.

احمدی نژاد گفت: ملت ایران  برای حرف ها و موضع‌گیری‌های سردمداران
آمریکا که عوامل خیمه شب بازی صهیونیست ها هستند، ارزشی قائل نیست.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark