افزايش 15 تا 20 درصدي نرخ تمامی کالاها
aftabnews
05-Apr-2011

آفتاب: براساس پيش‌بينی‌ها قيمت تمامی کالاها در سال جاری بين 15 تا 20 درصد افزايش می‌يابد.

وی گفت: افزايش قيمت کالاها در سال جاری يک امر طبيعی است و نبايد گران شدن نرخ کالاها را به حساب اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نوشت.

رييس شورای اصناف کشور افزود: البته بايد هر نوع افزايش قيمتی به تاييد سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان براساس آناليز قيمتی صورت بگيرد.

نوده فراهانی در پايان تصريح کرد: تمامی واحدهای توليدی بايد به اين مسأله توجه کنند که بدون تاييد سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان نمی‌توانند قيمت‌ها را افزايش دهند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark