جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و کشورهای عرب خلیج فارس
BBC Persian
05-Apr-2011

فریب خورده غرب و صهیونیسم، تلاش برای برقراری امپراتوری ایران در جهان عرب ... اینها نمونه هایی ایست از جنگ لفظی بین مقامهای ایران و رهبران کشورهای عرب خلیج فارس. تازه ترین مورد، سخنان امروز محمود احمدی نژاد است در بی اعتبار خواندن بیانیه دیشب شورای همکاری خلیج فارس. او انتقادهای تندی هم علیه عربستان و حضور سربازان این کشور در بحرین مطرح کرد. بحران و ناآرامی در کشورهای عرب، روابط تهران با پایتخت های حاشیه خلیج فارس را دچار تنش کرده است. امشب به تیره تر شدن روابط این کشورها می‌پردازیم و اینکه آیا واقعا ایران در امور داخلی این کشورها دخالت می کند؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark