13 سال نامگذاری سال‌ها در ایران
roozonline / نیما فرح آبادی
04-Apr-2011

اولین سال از دهه 1390 توسط رهبر جمهوری اسلامی
سال "جهاد اقتصادی" نام گرفت. آیت الله خامنه ای سال هاست که در پیام های
نوروزی که به محض تحویل سال از رادیو و تلویزیون دولتی  پخش می شود، نامی
برای سال جدید تعیین می کند و از مردم و مسئولان دولتی می خواهد تا
عملکردها، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و فعالیت هایشان را با اهدافی که
او بر مبنای این نام مشخص می کند، هماهنگ کنند.

رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1390 خود به مناسبت سال ابتدایی
طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی بر علیه ایران در
سال ۱۳۸۹، فعالیت های اقتصادی سابق را خوب اما کافی ندانست و ضمن نامگذاری
ا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark