شرکت اتریشی فروش سوخت به ایران ایر را متوقف کرد
dw-world
29-Mar-2011
با پایان سوخت‌رسانی به ناوگان هوایی
ایران در وین، هواپیماهای ایران ایر مجبور به فرود در فرودگاه‌های بوداپست و
پراگ هستند. تحریم‌ بین‌المللی تاثیر مستقیم خود را آشکار کرده و سفر
هوایی از ایران به اروپا را مختل ساخته است.

شرکت
اتریشی "او ام فا" (OMV) فروش سوخت به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی،
"ایران ایر" را متوقف کرد. این کنسرن انرژی یکی از آخرین شرکت‌هایی به شمار
می‌آمد که وظیفه سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در اروپا را برعهده
داشت.

 

بنا
به گزارش روزنامه "وینر تسایتونگ"‌، قرارداد شرکت "او ام فا" که در روز
چهارشنبه (۲۳ مارس/۳ فروردین) با ایران ایر به پایان رسیده بود دیگر تمدید
نشد. این بدین معناست که هواپیماهای ایرانی دیگر قادر به دریافت سوخت ‌از
این شرکت در فرودگاه‌های اتریش نیستند. شرکت "او ام فا&quo... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark