اولین جلسه دادرسی شهرام امیری برگزار شد
Iran Briefing
27-Mar-2011

اختصاصی ایران بریفینگ / چهارشنبه یازدهم اسفند برابر با دوم مارچ ۲۰۱۱ اولین جلسه دادرسی شهرام امیری در شعبه هفتم دادگاه نظامی تهران برگزار شد ، این دادرسی که بصورت غیر علنی و در خارج از وقت اداری برگزار شده بود به اتهام شهرام امیری که دایر است بر : « تماس و برقراری ارتباط مجرمانه با کشورهای متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی و دراختیار گذاردن اطلاعات طبقه بندی شده به دشمن» ، رسیدگی نموده که احتمالا جلسات دیگری را نیز درپی خواهد داشت

شهرام امیری پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) که در سفر عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید شد و حدود ۱۳ ماه بعد، در ۲۲ تیر ۱۳۸۹ به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعت کرده و دو روز بعد به ایران بازگشت .

شهرام امیری پس از بازگشت به ایران از سوی رسانه‌ها و مقامات عالی رتبه کشور لقب « قهرمان ملی » گرفت و با اس... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark