با زندانبابان معامله نمی کنیم و به دیکتاتور کمترین باجی نمی دهیم
rahesabz
25-Mar-2011

پیام جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به مناسبت سال نو

جرس: جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، هم زمان با آغاز سال نو، با
انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران تاکید کرده اند که « برای ما نوروز با
چرخش زمین نمی‌آید و نمی رود که بهار ما با پایمردی و مقاومت بر سر آرمانها
و عهدی که با شما بسته ایم ساخته می شود. روز نوی همه ما با آزادی و
سربلندی ایران و مردمش ساخته می شود.روز نوی ما وقتی ساخته می شود که کسی
به خاطر عقایدش راهی زندان نشود و هیچ قلمی به خاطر نقد قدرت شکسته
نشود.»آنها در این بیانیه همچنین ضمن تقدیر از مقاومت و ایستادگی رهبران
جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی

و همسران آنها، خواستار رفع هرچه سریع تر حصر خانگی آنها شده اند.

 


متن کامل این بیانیه که توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:

مردم آزادی خواه ایران

بار >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark