امام جمعه خرم آباد: برنامه تهاجمی دشمن به چایخانه های شهركشیده شده
Sedaghat News
23-Mar-2011 (5 comments)

به گزارش شبكه خبری صداقت، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت : اینكه می بینیم امروز برنامه تهاجمی دشمن به قهوه خانه ها و چایخانه های شهر خرم آباد نیز كشیده شده بیانگر یك برنامه حساب شده و پیچیده دشمن ضد مكتب تشیع و معنویت می باشد.

>>>
Shifteh Ansari

"جنگ نرم"با چای قند پهلو!

Shifteh Ansari


I think I remember reading somewhere that Lorestan has one of the highest rates of unemployment in the country.  This bozo says that when people get together in coffee shops and talk about stuff, they are pursuing a "soft overthrow."  I guess the plan he has is to plant several undercover agents in all of Khorram Abad's coffee shops to monitor and report on ordinary people's gripes and complaints about their living conditions.


Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

تفنگه بالا سرم پر ز فشنگه

G. Rahmanian


دایه دایه وقت جنگه!


Anahid Hojjati

دایه دایه وقت جنگه

Anahid Hojjati


.


G. Rahmanian

خر عمامه به سر

G. Rahmanian


اين احمق بيشعور نميدونه علت تجمع مردم تو چایخانه ها بيكاريشونه! وقتيكه هم اداماي بيكار دور هم جمع ميشن بايد در باره چي حرف بزنن؟ دوران طلايي صدر اسلام؟ 


Maryam Hojjat

Shifteh, Your suggestion is very smart &

by Maryam Hojjat on

make sense.