علی کروبی: پدر و مادرم صحیح و سالمند
بی بی سی
22-Mar-2011

فرزندان آقای کروبی پس از آغاز حصر خانگی آقا و خانم کروبی، تا ۳۸ روز امکان ملاقات با آنها را نیافنتد، تا اینکه مقامات امنیتی در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن به محمدتقی کروبی اجازه ملاقات با آنها را دادند.

به این ترتیب دیدار علی کروبی با پدر و مادرش دومین دیدار آنها با فرزندان خود از زمان قرار گرفتن در حصر خانگی محسوب می شود.

علی کروبی در یادداشت خود نوشته است که به همراه همسرش در این دیدار حاضر شده و به آنها اجازه داده شده که شام شب عید را با آقا و خانم کروبی صرف کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark