کابوس سپاه در سال 89 ؛ مرده ای که زنده شد
roozonline / بهرام رفیعی
20-Mar-2011

سال 89 برای فرماندهان سپاه پاسداران ادامه کابوس رویدادها و اعتراضات سال88 بود. سپاه در این سال، هرچند همچون سالهای اخیر به دخالت و حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور ادامه داد، اما با بحران های مختلف و سختی روبرو بود. ریزش و شکاف در میان نیروها، تحریم های بین المللی، تهدیدات خارجی و احتمال جنگ، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نگرانی بابت شورش های مردمی، و در کنار همه این موارد، ادامه اعتراضات مردمی در داخل کشور سال دشواری را برای سپاه پاسداران رقم زد.

فرماندهان سپاه که در واپسین روزهای سال 88 از "مرگ فتنه" و نابودی کامل جنبش سبز سخن گفته بودند در نخستین روزهای سال 89 به تقدیر از سرکوبگران اعتراضات مردمی پرداختند.

پس از تشویق و ترفیع درجه سپاهیان توسط رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سپاه پاسداران، سرداران ارشد سپاه نیز با حضور در میان نیروی های بدنه این نهاد نظامی، ضمن توجیه آنها در خصوص عملکرد سپاه در برخورد ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark