سركرده گروهك غير قانوني نهضت آزادي صبح امروز آزاد شد
IRNA
20-Mar-2011

تهران- ابراهيم يزدي، سركرده گروهك غير قانوني نهضت آزادي صبح امروز از زندان آزاد شد.

به گزارش ايرنا، ابراهيم يزدي سركرده گروهك غيرقانوني نهضت آزادي، صبح امروز از زندان آزاد شد.
وي مهرماه سال جاري در جريان حضور در نماز جمعه غير قانوني در منزل يكي از اعضاي سابقه دار وهابي در اصفهان به همراه هاشم صباغيان دستگير شده بود.
وي پيش از آزادي بيانيه‌اي صادر كرده است، كه ايرنا متن آن را متعاقبا منتشر خواهد كرد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark