با صبر و استقامت و با راهکارهای متنوع مبارزه مدنی به استقبال بهار می رویم
kaleme
19-Mar-2011

شورای هماهنگی راه سبز امید در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۰ و عید
نوروز با یاد آوری جوانان برومند و زنان و مردانی که به جرم درخواست اجرای
کامل قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندی به شهادت رسیده و یا دربند قانون
شکنان گرفتار آمده اند، آورده است: درپای سفره های سبز هفت سین می نشینیم و
با امید بازگشت به عدالت، آزادی، استقلال و پیشرفت در جهت بهروزی و سعادت
مادی و معنوی همة ایرانیان، دست به دعا بر می داریم. هر چند که در لحظات
شکوهمند تحویل سال، جای خالی فاطمة کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و
میرحسین موسوی و پیام های امیدبخششان هماره سبز است.

در این بیانیه با بیان اینکه ای کاش حاکمان این مرز وبوم، همان قدر که
حاکمان ملل دیگر را به شنیدن صدای مردمشان فرا می خوانند، خود نیز صدای
مردم خود را می شنیدند، تاکید کرده است: سال جدید را همراه با شما مردم
آگاه و مقاوم، باز هم با صبر و

ستقامت و امید به پ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark