آخرین پنجشنبه سال را در کنار مزار شهدای راه جنبش گرد هم آئیم
emruznews
17-Mar-2011 (one comment)

در آستانه فرا رسیدن نوروز و سال نو، «هسته مرکزی
ائتلاف ٢۵ بهمن» از مردم و حامیان جنبش سبز دعوت بعمل آورده اند تا بعد از
ظهر ٢۶ اسفند ماه و آخرین پنجشنبه سال را "روز ایستادگی" نامیده و بر سر
مزار شهیدان راه آزادی گردهم آیند.

به گزارش جرس، «هسته مرکزی ائتلاف ٢۵ بهمن» در بیانیه ای به همین منظور آورده است:

پایان یک سال دشوار ، آغازی دیگر در راه است...

هموطنان همراه ؛ آخرین روزهای سال صبر و استقامت در حالی به پایان می
رسد که خانواده های بسیاری داغدار جوانه هایشان و گروه پرشماری دیگر نیز
چشم انتظار عزیزان دربندشان هستند. به غریبی شهید محمد مختاری و خانواده
این همراه راهمان نگاه کنید. آن سو تر به بیشمار زندانیان استوار نگاهی
بیاندازید. به عبدالله مومنی که چندین ماه است خانواده خود را ندیده تا
زندانیان گمنامی که تنها خدا می داند چه بر سر آنها می گذرد. همچنان یادم... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Map of the Martyrs' graves - YAdeshan GerAmi

by IranFirst on

This is the map (in Behesht-e Zahra) that the group has published for the gathering

YAdeshan GerAmi

نشانی قبور شهدای جنبش برای گردهمایی پنجشنبه آخر سال، روز ایستادگی

//www.emruznews.com/2011/03/post-6019.php