گفت‌وگو با مشاور موسوی درباره وضعیت سایت کلمه
BBC Persian
15-Mar-2011

یکشنبه، سیزدهم مارس، در دانشگاه وست مینستر لندن، کنفرانسی با حضور فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران با عنوان 'پس از ۲۵ بهمن' برگزار شد. علی همدانی، خبرنگار تلویزیون فارسی بی‌بی سی که در این کنفرانس حضور داشت، با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، گفت‌وگو کرده و از او درباره اشتباه در انتشار خبر مربوط به انتقال رهبران مخالفان دولت ایران به زندان حشمتیه در شرق تهران سوال کرده است

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark