بی خبری مطلق از نخبه ریاضی جهان حسن جولانی بعد از ۱۲۰ روز بازداشت
daneshjoonews
15-Mar-2011 (one comment)

سن جولانی نابغه ریاضی ایرانی در دنیا و شاگرد اول دانشكده ریاضی دانشگاه
تهران كه تاكنون بیش از ١٢ مقاله معتبر بین المللی نوشته است، از روز ١١
آبان ماه امسال که توسط ماموران لباس شخصی درخیابان ١۶آذر (درب غربی
دانشگاه تهران) ربوده شد، تا کنون هیچ خبری از وی و محل نگه داری اش در دست
نیست.

به گزارش دانشجو نیوز، چندی پیش مادر وی از تنها تماس فرزندش که چند
ثانیه بیشتر نبوده خبر داد. در طول این تماس حسن جولانی فقط می گفته: "به
داد من برسید، به داد من برسید."

گفتنی است این دانشجو از خانواده ای محروم در روستایی در استان گیلان می
باشد و از طریق تدریس خصوصی تامین معاش می کرده است که حتی  برای تامین
هزینه سندی به ارزش ۱۵ میلیون تومان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور مشکل
داشته است.

این دانشجوی نخبه از چندین دانشگاه معتبر جهان دعوت نامه دارد و در ایران نیز از دادن امتحان مقطع دکترا محروم شد... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
rtayebi1

bisharefha

by rtayebi1 on

such a bastard they R