برگزاری کنفرانس 'پس از ۲۵ بهمن' در لندن
BBC Persian
15-Mar-2011

روز گذشته در دانشگاه وست مینستر لندن، کنفرانسی با حضور فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران با عنوان پس از ۲۵ بهمن برگزار شد. هدف از برگزاری آن، بررسی تحولات سیاسی پس از تجمعهای اعتراضی در روز ۲۵ بهمن و پس از آن بود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark