عدم تحقق 80 درصدی برنامه عمرانی دولت در سال 89
khbaronline
14-Mar-2011

اقتصاد > اقتصاد کلان - طی سال 89 تنها 20 درصد از پروژه های که باید در سال جاری به اتمام می رسید به بهره بردای رسیده اند.

در حالی که دولت هیچ گزارش عملکردی در مورد پروژه های عمرانی خود در سال 89 منتشر نکرده است برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد از مجموع 975 طرح عمرانی که دولت می باسیت در سال 89 به اتمام می رسند تنها 193 طرح را به بهره بردای خواهد رساند و این نشان از عدم تحقق 80 درصد برنامه عمرانی دولت در سال 89 است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته اعتبار لازم برای به اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمامی که در سال 89 باید به نتیجه می رسید رقمی معادل 25 هزار میلیارد تومان است. براساس این گزارش از نظر تعداد طرح های عمرانی نا تمام طی سالهای 81 تا 89 بیشترین تعداد مربوط به سال 89 است. این در حالی است که از نظر تخصیص بودجه عمرانی 65 درصد از بودجه پیش بینی شده (معادل 21 هزار میلیارد تومان) تخصیص پیدا کرده است.

در سال جاری بر اساس مصوبات بودجه س... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark