عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار ایرانی، به شش سال زندان محکوم شد
بی بی سی
13-Mar-2011

عبدالرضا تاجیک بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته سه بار بازداشت شده است.

او ابتدا در نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت شد و ۴۶ روز در زندان بود.

آقای تاجیک مجددا در موج بازداشت های بعد از وقایع عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد و ۶۰ روز دیگر را در زندان گذراند.

او روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ و در سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸، برای سومین بار بازداشت شد و تا اول دی ماه در زندان بود و با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، نیز در آذر ماه به اتهام " اقدام تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی" از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

ظاهرا علت محکومیت خانم تاجیک مصاحبه با رسانه ها درباره وضعیت برادرش در زندان بوده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark