آغاز تحصن همزمان در ۳۰ شهر دنیا در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی
dw-world
12-Mar-2011
قرار است بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان
ملل، در روزهای آینده گزارشی از موارد نقض حقوق‌بشر در ایران را در سازمان
ملل ارائه دهد. در آستانه ارائه این گزارش، فراخوانی برای تحصن همزمان در
۳۰ شهر مختلف دنیا منتشر شده است.

تجمع و تحصن معترضان در اعتراض به "بازداشت خانگی رهبران سبز"، همزمان
در ۳۰ شهر مختلف اروپا و آمریکا ازروز شنبه (۲۱ اسفند / ۱۲ مارس) آغاز شد.
قرار است این تحصن تا روز دوشنبه (۲۳ اسفند / ۱۴ مارس)  ادامه پیدا کند.
فراخوان این تجمع همزمان از سوی فعالان دانشجویی خارج از ایران منتشر شده
بود.

پویان محمودیان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير و
مديرمسئول نشريه دانشجويی "ريوار"، از تحصن امروز مقابل دفتر سازمان ملل در
ژنو سوئیس می‌گوید: « ۱۲مارس، از ساعت ۱۲ تا ساعت ۴ بعدازظهر، در مقابل
دفتر سازمان ملل در شهر ژنو، تجمع و تحصنی به دعوت و فراخوان "فعالین
د... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark