مجلس خبرگان خواهان محاکمه رهبران مخالفان شد
BBC Persian
09-Mar-2011 (one comment)

مجلس خبرگان رهبری ایران با صدور بیانیه ای هرگونه اغتشاش، بی ‌نظمی و حرمت‌شکنی در کشور را محکوم کرده و خواهان محاکمه "سران فتنه گر" شده است.

این درخواست یک روز پس از برگزیده شدن محمدرضا مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان و کناره گیری اکبر هاشمی رفسنجانی از این سمت مطرح شده است.

اعضای مجلس خبرگان در بیانیه روز چهارشنبه خود آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را یک "نعمت الهی" توصیف کرده و مردم ایران را به "قدرشناسی بیشتر" از او فرا خواندند.

این در حالیست که شماری از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز ۲۵ بهمن در تهران، با شعار "مبارک، بن علی، نوبت سید علی" خواهان این شدند که آیت الله خامنه ای مانند رهبران مصر و تونس از قدرت کناره گیری کند.

مجلس خبرگان به ویژه "حرکت مذبوحانه عده‌ای عوامل بیگانه و خائن به وطن" در روز ۲۵ بهمن را محکوم کرده است.

اعضای این نهاد گفته اند: "ایجاد هرگونه اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت‌شکنی چه به عن... >>>

Shifteh Ansari

Those 2.5 members who still have a pulse...

by Shifteh Ansari on

This "statement" business is what Hashemi had resisted.  In the past 20 months more than once the Council of Experts issued "statements" basically written by Ahmad Jannati, which Hashemi did not support.  It seems the octagenarian new head of the useless council will not have any problems with this.  It's all in the family now.


Share/Save/Bookmark