حذف هاشمی رفسنجانی؛ رونمایی از ساخت سیاسی جدید قدرت
BBC Persian
08-Mar-2011

اعلام رسمی دوران جدید در جمهوری اسلامی
خروجی واقعی مجلس خبرگان از منظر یک نهاد حقوقی، با بود و نبود اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییر معناداری پیدا نخواهد کرد؛ چنان‌که موضع رسمی مجلس خبرگان در حوادث پس از انتخابات 88، علیه معترضان (سبزها) و تقبیح کنش اجتماعی ایشان بود.
اما از زاویه‌ ساخت حقیقی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، عدم ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری، نشان از تغییر ترکیب نیروهای موثر در حاکمیت خواهد داشت.
شخصیت‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی در مقاطع متعددی خود را به‌ مثابه‌ یک عامل پیوند و "جمع‌کننده‌ تعارضات" تعریف کرده‌اند؛ و کنار رفتن اینان، نمی‌تواند مهم ارزیابی نشود.
به‌ ویژه که این حذف محتمل، در کوران حوادث پس از انتخابات محقق می‌شود. در روزهایی که "سبزها" تاکید دارند اعتراض‌های خیابانی خود را تا آزادی رهبران جنبش اعتراضی پی گیرند. تداوم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark