بزرگداشت روز جهانی زن در دومین سه‌شنبه اعتراض
dw-world
06-Mar-2011
در ایران فعالیت تبلیغاتی فعالان حقوق
زنان برای برگزاری مراسم ۸ مارس، روز جهانی زن افزایش یافته است. شیرین
عبادی و گروه‌های دیگر از جمله «شورای هماهنگی راه سبز امید» از تجمع‌های
اعتراضی در روز جهانی زن حمایت کرده‌اند.

روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن با دومین "سه‌شنبه‌های اعتراض"
اعلام شده از سوی فعالین "جنبش سبز" مصادف است. فعالان حقوق زنان در نظر
دارند در این روز در تهران و دیگر شهرهای بزرگ  به خیابان‌ها آمده و برای
«حقوق برابر» که به گفته‌ی آنها «جز در یک حکومت دموکراتیک امکان‌پذیر
نیست» دست به تظاهرات بزنند.

نخستین "سه‌شنبه اعتراض" با تولد میرحسین موسوی مصادف بود. دومین
سه‌شنبه، ۱۷ اسفند، روز جهانی زن است و سومین سه‌شنبه، مراسم سنتی
چهارشنبه‌سوری در ایران است.

پیام شیرین عبادی

نخستین فراخوان را شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح صاد... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark