بریتانیا: کسی ایران مسلح به سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد
بی بی سی
05-Mar-2011 (2 comments)

معاون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که اگر ایران به برنامه ساخت سلاح اتمی ادامه دهد "فاجعه ای برای همه، به ویژه برای منطقه" خواهد بود و معاهده منع گسترش سلاح های اتمی معنای خود را از دست خواهد داد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Fatollah

زرت و زورت اضافی

Fatollah


 اول برن اون گندابی رو که عراق بوجود آوردن جمع و جور کنند
می بینم که هنوز دلشون بابت چهارتا ملوان پُره


Bavafa

زپلشک

Bavafa


 

Mehrdad