گفتگوي احمد ملکي دیپلمات سابق ايران با صداي آمريکا (Video)
youtube
03-Mar-2011

 

نشست محمد رضا شاهید خبرنگار صدای
آمریکا با احمد ملکی، محمدرضا حیدری و امیر جهانشاهی در پی کناره گیری احمد
ملکی و پیوستن وی به جنبش سبز

 

//www.youtube.com/watch?v=dbvNK75IL6s&feature...

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark