حدود پنجاه درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر
رادیو فردا
03-Mar-2011

نتایج در یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark