نگاهی به فیلم 'سخنرانی پادشاه'، برنده اسکار بهترین فیلم ۲۰۱۱
bbc Persian / منتقد فیلم پرویز جاهد
01-Mar-2011 (one comment)


آنچه سخنرانی پادشاه را از دیگر فیلم های ژانر بریتانیایی پیریِد دراما (درام های تاریخی) متمایز می کند، سادگی ظاهری بیش از حد آن است. دیگر از آن جلال و شکوه دربار شاهان و اشراف زادگان بریتانیایی فیلم های متعارف این ژانر در آن خبری نیست و داستان بیشتر در فضاهای برهنه و معمولی، بدون ملازمان و دکورهای فاخر اتفاق می افتد.

دلیل آن هم این است که رویدادهای تاریخی فیلم، بیشتر از دیگر فیلم های این ژانر، معاصرتر و به زمان ما نزدیک تر است. شخصیت محور فیلم یعنی پرنس آلبرت (با بازی کالین فرث)، همه ویژگی های شاه شدن را دارد جز یک ویژگی مهم و آن هم ضعف تکلم و بیان اوست. او وارث تاج و تخت پدرش جرج پنجم و برادرش ادوارد هشتم است اما از بیماری لکنت زبان رنج می برد و به همین دلیل از سخنرانی در در برابر مردم عاجز است، آن هم در زمانه ای که سخنوری، یکی از ویژگی های مهم رهبران سیاسی عصر مدرن است.

>>>
Darius Kadivar

Parviz Jahed's Take on the King's Speech

by Darius Kadivar on

تماشای این فیلم حتی می تواند برای مخالفان نظام سلطنت و سنت پادشاهی نیز جالب باشد چرا که این فیلم همانند نمایشنامه های شکسپیر که درباره زندگی شاهان نوشته شده، دارای شخصیت هایی قوی و داستانی دراماتیک و تاثیرگذار است.


Share/Save/Bookmark