دعوت به راهپیمایی مخالفان دولت
BBC Persian
26-Feb-2011

شورای هماهنگی راه سبز امید، نزدیک به مخالفان دولت ایران، از هواداران جنبش سبز خواسته سه شنبه دهم اسفند راهپیمایی کنند. این شورا اعلام کرده اگر حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادامه پیدا کند، بیست و چهارم اسفند هم دعوت به راهپیمایی خواهد کرد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark