هشدار شورای هماهنگی راه سبز به حاکمیت؛ «روز ۱۰ اسفند راهپیمایی می‌کنیم»
radiofarda
25-Feb-2011

شورای هماهنگی راه سبز امید، با انتشار چهارمین بیانیه خود از هواداران
«جنبش سبز» دعوت کرد در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی
روز سه شنبه دهم اسفند از میدان آزادی تا میدان امام حسین در تهران و
میدان‌های اصلی شهرستان‌ها حضور یابند

شورای همانگی راه سبز امید در این بیانیه با اشاره به هشدارهای داده شده 
نسبت به حصر موسوی و کروبی،  از معترضان خواسته است،‌ روز سه‌شنبه  ۱۰
اسفند که مصادف  با شب تولد میرحسین موسوی است،  از ساعت ۵ عصر،‌ در تهران
«از میدان امام حسین تا میدان آزادی دست به تجمع و راهپیمایی» بزنند.

شورای هماهنگی راه سبز امید در این چهارمین بیانیه خود، همچنین از
هواداران جنبش سبز ایران خواسته است در شهرستان‌ها نیز تجمعاتی مشابه در
خیابان‌‌ها و میدان‌های اصلی ترتیب دهند.


در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از فراخوان راهپیمایی ۲۵
بهمن به طور ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark