مطبوعات بين المللی اظهارات احمدی نژاد را درمورد قذافی مورد بررسی قرار می دهند
VOA
25-Feb-2011

بحران سياسی ليبی همچنان در صدر خبری رسانه های انگليسی زبان قرار دارد. روزنامه های آمريکايی و انگليسی ضمن پوشش گسترده خبرهای مربوط به ليبی، سخنان محمود احمدی نژاد را نيز نقل کرده اند که سرکوب تظاهرات مردم درخاورميانه توسط حکومت ها را محکوم کرده است.
روزنامه نيويورک تايمز با چاپ نقشه کشورهای خاورميانه که با بحران بزرگ سياسی داخلی روبرو هستند اين سخنان محمود احمدی نژاد را نقل می کند که از معمر قذافی، رهبر ليبی به خاطر تهديد شهروندان ليبيايی انتقاد کرده و گفته است حقوق بشر يک پديده جهانی است و از رهبران همه کشورها خواسته است به صدای ملت های خود گوش فرادهند. اين روزنامه نرخ بيکاری در ايران را ۱۴ مميز ۶ درصد و جمعيت زير خط فقر ايران را ۱۸ درصد عنوان کرده است.
واشنگتن تايمز نيز با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد که از تلويزيون دولتی ايران پخش شده و در آن از سياست سرهنگ قذافی و ساير رهبران خاورميانه که نمی گذارند مردمشان ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark