مدیریت اعتراضات خیابانی و کشتار قطره‌ای مخالفان
gooya
24-Feb-2011 (one comment)

دولت حسنی مبارک در یک دورهٔ دو هفته‌ای بیش از ۳۵۰ نفر را به قتل رساند
و مجبور به کنار رفتن از قدرت شد. دولت بن علی پس از بیش از ۲۰۰ کشته کنار
رفت. رژیم قذافی در طول کمتر از یک هفته بیش از ۲۰۰ نفر را در خیابان‌ها
به قتل رساند. اما حکومت شیخ حمد آل خلیفه، سلطان بحرین، و علی عبدالله
صالح در یمن در حدود ده نفر را در طی چند روز به قتل رساندند و هنوز در
قدرت‌اند.

به نظر می‌آید که همهٔ دیکتاتورهای منطقه بدین نکته واقفند که در عصر
اطلاعات کشتار جمعی با هدف قرار دادن تصادفی شهروندان مخاطره‌انگیز است. از
این جهت در مدیریت اعتراضات خیابانی بخشی قابل توجه از راهبرد‌ها به
چگونگی و میزان کشتار اختصاص می‌یابد. آیا تعداد کشته‌ها در مدتی کوتاه
نقشی در حفظ یا سقوط رژیم استبدادی در شرایط بحران سیاسی بازی می‌کند؟

قدرت مرگ

تجربهٔ مدیریت ناموفق اعتراضات توسط حکومت پهلوی و سقوط آن در مدتی
ک... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Great Analysis & a Good article to see IRI's Killing Policy

by IranFirst on

 IRI kills just enough to scare, but not too much to cause general upheavel, then they use their propaganda machines to divert responsibility. It all makes sense, read the article and look at the numbers.

If they don't use tanks in the streets or kill people by hundreds (like Gaddafi), its NOT because they don't want to, its because of the managed killing policies that they have perfected over 32 years, to stay in power.

 

کور ،کچل ،بسیجی ،ساندیس خور ،پاسدار و ملا.....حمام باید گردند