» حکومت نظامی آرام در تهران/ امیرارجمند: مردم هوشیار باشند
kaleme
24-Feb-2011

پنجشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۸۹

چکیده :
مشاور میرحسین موسوی ضمن هشدار به اقتدارگرایان تاکید کرد مردم رشید و
شجاع ایران نسبت به سرنوشت رهبران خود کاملا حساس بوده و در مقابل هر گونه
تعرض جدید نسبت به آنها خاموش نخواهد نشست. وی همچنین از مردم خواست تا
هوشیاری خود را حفظ کنند.

در پی ایجاد حکومت نظامی آرام در پایتخت کشورمان و هیاهوی
رسانه های تبلیغاتی دکتر اردشیر امیر ارجمند ضمن دعوت مردم به هشیاری و
حساسیت نسبت به اخبار گفت: جو فوق العاده امنیتی و تبدیل تهران به
پادگان نظامی که از چند ساعت گذشته از طرف نیروهای امنیتی در شهر حاکم
شده است و تکرار اتهامات وقیحانه از رسانه های اقتدارگرایان نسبت به
رهبران جنبش سبز علاوه بر اینکه نشان از استیصال و ترس اقتدارگرایان است
از برنامه های احتمالی و مشکوک آنها نیز خبر می دهد.

مشاور میرحسین موسوی همچنین ضمن هشدار به اقتدارگرا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark